Friday, December 10, 2010

Apakah Novel 'Salina' Karya SN A Samad Said Sebuah Karya Islam?

Pada masa ini banyak perbincangan berlaku berkenaan teori sastera Islami. Hasil daripada perbincangan itu adalah usaha mengenal pasti karya mana yang dapat diterima sebagai karya Islami dan bukan-Islami.

Karya yang tidak mematuhi syariah, dan dengan demikian tidak boleh diterima sebagai karya Islami mempunyai salah satu dari ciri-ciri di bawah, ataupun kesemuanya:

1. Karya itu mempromosi idea bahawa Tuhan tidak wujud.

Contoh karya yang tergolong dalam kategori ini adalah karya yang menyokong falsafah teori evolusi, yakni mood intelektual dalam karya itu mendakwa bahawa teori itu benar, ataupun boleh mencipta kesan ke atas pemikiran pembaca sehingga pembaca terpengaruh akan kemungkinan teori itu benar.

2. Karya itu mempromosi idea-idea yang tidak selaras dengan ajaran dalam Quran dan hadith.

Dalam kes ini, karya itu menyokong falsafah-falsafah, ataupun pendapat-pendapat, yang tidak selaras dengan ajaran Quran dan sunnah.

Sebagai contoh karya itu menyokong dan mendukung pandangan bahawa politik dan agama hendaklah dipisahkan.

Jika dalam karya itu terdapat watak-watak yang berbincang tentang teori bahawa politik dan agama perlu dipisahkan, di mana ada watak yang pro dan ada yang kontra, tetapi hujah yang menolak teori itu dikemukakan dengan lebih kuat, maka karya itu boleh diterima.

Dalam contoh lain, jika karya itu mendukung idea bahawa sembahyang sudah cukup dilakukan dengan berniat sahaja, dengan mengemukakan hujah dan alasan yang memihak kepada idea itu, maka karya itu tidak boleh diterbitkan.

Dalam contoh lain, karya itu menimbulkan mood bahawa poligami adalah sesuatu yang mesti ditentang dan undang-undang hendaklah diadakan bagi menyekat amalan itu. Ataupun, karya itu menggalakkan isteri supaya jangan takut meminta cerai apabila menghadapi masalah rumah tangga. Malah karya itu menganggap isteri yang takut meminta cerai adalah perempuan bodoh.

3. Karya itu menimbulkan kesan psikologi dan emosi yang menyebabkan timbulnya keinginan mahu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Quran dan hadith.

Contoh perkara yang dilarang adalah memberi rasuah, berjudi, meminum arak, mendedahkan aurat, menjalin hubungan cinta luar nikah, meminta cerai dan banyak lagi.

Sebagai contoh dalam karya itu terdapat babak-babak dan ayat-ayat, yang apabila dibaca boleh menyebabkan timbulnya perasaan berahi seks pada diri si pembaca, sehingga pembaca ingin merasai perbuatan yang bersifat seksual seperti dia ingin berasmara, ingin bercumbu-cumbu dan yang seperti itu.

4. Karya itu memberi kemenangan moral kepada si pedosa, yakni watak yang melakukan perbuatan salah.

Sebagai contoh, novel itu menceritakan watak peniaga yang melakukan rasuah berjaya hidup makmur dan kaya raya, manakala watak peniaga yang tidak mahu terlibat dengan rasuah mengalami kerugian dan kegagalan bisnes.

5. Karya itu memberikan status rendah kepada Islam, manakala agama lain diberikan status yang lebih tinggi dan mulia.

Sebagai contoh, dalam karya itu watak lelaki yang beragama Kristian berjaya meyakinkan kekasihnya yang beragama Islam supaya masuk Kristian, dan hasilnya pasangan itu berkahwin dan hidup bahagia.

Kembali kepada persoalan apakah novel 'Salina' karya Sasterawan Negara A Samad Said sebuah novel Islam?

Yang jelas, 'Salina' tidak mempunyai kelima-lima ciri di atas. Maka, apakah 'Salina' dapat diberikan label 'novel Islam' ataupun label 'novel bukan Islam'?

Allah jualah yang maha mengetahui.


.

No comments: