Wednesday, December 8, 2010

Apa Asas Menulis Novel Islam?

Adakah menulis novel sebagai aktiviti berdakwah sesuatu yang ada presedennya?

Nabi Muhammad pernah mempunyai seorang penyair sebagai pembantu khas beliau dengan tugas mengarang puisi bagi membalas perbuatan musuh beliau yang mencerca beliau dengan menggunakan puisi. Justeru, menggunakan puisi sebagai alat dakwah mempunyai presedennya.

Hal yang sama tidak ada dalam kes novel. Nabi Muhammad tidak pandai menulis, justeru beliau tidak pernah menulis novel. Beliau juga tidak pandai membaca, justeru beliau tidak pernah membaca novel. Malah beliau tidak pernah mempunyai pembantu khas yang ditugaskan menulis novel sebagai alat aktiviti berdakwah.

Novel sebagaimana yang kita kenali pada hari ini pun belum dicipta pada masa Nabi Muhammad hidup. Jadi, apakah yang menjadi asas aktiviti penulisan novel?

Menulis cerita panjang, istilah sekarang ‘novel’, ada sunnahnya, dalam Quran.

Kitab Quran itu penuh dengan pelbagai cerita, daripada cerita yang ringkas-ringkas kepada cerita yang panjang. Ini bermakna cerita menjadi alat penting bagi menyampaikan mesej dakwah.

Nabi Muhammad, walaupun beliau tidak menulis cerita, tetapi beliau banyak menggunakan cerita bagi menyampaikan mesej sebagaimana yang terdapat dalam rekod autentik dan verbatim tentang kata-kata yang beliau pernah ucapkan.

Cerita yang paling panjang dalam Quran adalah cerita Nabi Yusuf.

Ada beberapa keistimewaan yang terdapat pada surah Yusuf. Puan Ainon Mohd. dan En. Faris Hasbullah pernah membuat kajian ke atas surah Yusuf dan berikut adalah beberapa penemuan mereka:

1. Jumlah ayat dalam surah Yusuf adalah 111 ayat.

Dengan jumlah itu, dibandingkan dengan nabi-nabi lain, Nabi Yusuf adalah nabi yang paling banyak ayat berkenaan kisah hidupnya. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling lengkap berkenaan sejarah hidup seorang nabi dalam Quran, di mana ia bermula semenjak Nabi Yusuf kecil sehinggalah beliau dewasa.

Semua ayat berkenaan kisah hidup Nabi Yusuf terkumpul dalam satu surah khas, yakni surah Yusuf. Ini berbeza dengan ayat-ayat berkenaan kisah nabi-nabi lain yang tidak terkumpul dalam surah yang dinamai sempena nama masing-masing.

2. Cerita berkenaan Nabi Yusuf dimulakan dengan ayat prolog yang bermaksud, “Kami sampaikan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kisah yang paling indah.”

Ayat ini membayangkan bahawa sebuah cerita yang indah itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang terdapat pada jalan cerita, perwatakan, gaya penceritaan dan gaya bahasa yang digunakan dalam surah Yusuf.

Ayat ini juga membayangkan, apa yang ditunjukkan dalam surah Yusuf adalah dibenarkan dalam teori novel Islami, dan begitu pula sebaliknya, apa yang tidak ditunjukkan dalam surah Yusuf adalah tidak diterima sebagai unsur novel Islami.

3. Kisah indah Nabi Yusuf diturunkan kepada Nabi Muhammad sewaktu beliau masih berada di Mekah, yakni sebelum beliau berpindah ke Madinah.

Sebagaimana yang diketahui, mesej dalam ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah hanyalah berkenaan asas-asas sistem kepercayaan dalam Islam.

Fakta bahawa surah Yusuf diturunkan di Mekah membayangkan bahawa dalam Islam, fungsi kisah-kisah indah, yakni fungsi novel Islami, adalah sebagai alat bagi mendorong pembaca ataupun pendengar supaya mengubah sistem kepercayaan dan keyakinan mereka.

Ringkasnya begini, apabila kita mahu seseorang itu mengubah sistem keyakinannya, ceritakan kepadabya sebuah kisah yang indah, yang relevan dengan konteks orang itu. Umpamanya, apabila kita mahu mendorong seseorang supaya jangan berputus asa, maka ceritakan kepadanya sebuah kisah yang relevan dengan diri orang itu.


.

No comments: